• VPN使用方法
 • 发布时间:2017-07-05
  文档来源:内蒙古自治区信访局
 • 1、在IE中打开联通用户通过 https://116.113.100.73/ 登陆  

            电信用户通过https://222.74.213.223/登陆 

    

   

  2首次登陆用户 点击 webClient.exe 安装插件 如下图: 

   

   

   

  3、下载专用信访信息系统浏览器并打开,注不在直接点击上图的运行。 

   

  4、使用完成后点击退出,保证正常退出。 

   

    

附件下载: